Tui mới thi xong nên biên mấy dòng trước là để ghi lại kỷ niệm lâu rồi mới ngồi lại học hành một cách gần gần nghiêm chỉnh, sau là để chia sẻ thêm thông tin với bà con. Có cần mua dump không? Không cần! Ban đầu cũng khá cân nhắc mấy chỗ như kiểu skillcertpro hoặc mấy ông bán dump…

Tạp chí Thợ Code